Tag Từ khóa: "tiểu sử"

Chủ đề: tiểu sử

Đồng chí Cao Hồng Lãnh có tên khai sinh là Phan Hải Thâm, Sinh ngày 20.4.1906, tại xã Minh Hương - nay là phường...