Sưu tầm hiện vật phục vụ công tác trưng bày năm 2021

0
404

     Nghề rèn là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời ở Hội An, có vai trò quan trọng trong việc phát triển các nghề truyền thống khác như nghề mộc gia dụng và mỹ nghệ, nghề đóng ghe thuyền, nghề nề, nghề nông,… Hiện nay, nghề rèn ở Hội An có nguy cơ bị mai mọt, các thợ rèn đã lớn tuổi mà những người kế thừa, theo nghề ngày càng ít đi.

   Nhằm phục vụ công tác trưng bày, quảng bá, phát huy giá trị của nghề truyền thống ở Hội An nói chung và nghề rèn nói riêng, trong thời gian qua, Bảo tàng Hội An đã tiến hành sưu tầm hiện vật nghề rèn. Trong quá trình sưu tầm, Bảo tàng Hội An đã được ông Lê Điểu (Sơn Phong, Hội An) hiến tặng 04 hiện vật gồm 01 xì rô (chấn phôi), 01 búa nhỏ, 01 de (dụng cụ kẹp phôi), 01 cái đe. Đây là những hiện vật gắn liền với hơn 60 năm làm nghề rèn của ông, có ý nghĩa to lớn về mặt giá trị văn hóa.
   Hiện nay, Phòng Bảo tàng đang xử lý, lập hồ sơ để trưng bày, giới thiệu những hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An phục vụ lâu dài cho công tác nghiên cứu và học tập.

Vi Thảo

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN