LỄ VÍA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

0
9244

Hôm nay vào ngày 24 tháng sáu Âm lịch, lễ vía Quan Thánh Đế Quân (Quan Công) đã được tổ chức tại Quan Công miếu, 24 Trần Phú, Thành phố Hội An. Đây là một lễ tế quan trọng được người dân Hội An duy trì liên tục từ mấy trăm năm nay.

Văn tế Quan Thánh Đế Quân chủ yếu ca tụng công đức, lòng trung liệt của Quan Công và cầu mong Thánh Đế ban phước, hộ trì dân chúng bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt.

Lễ vía Quan Công thể hiện quá trình tiếp biến, giao lưu văn hóa đã từng diễn ra rất phong phú và đa dạng tại thương cảng Hội An, đồng thời là nghi lễ gắn với tầng lớp thương nhân và thị nhân cũng như hoạt động kinh tế thương nghiệp ngoại thương ở Hội An trong các thế kỉ trước đây.

Hàng năm, vào ngày 24/6 âm lịch, Quan Công Miếu Hội An đều tổ chức lễ vía Quan Thánh Đế Quân (Quan Công). Đây là một trong những lễ hội lớn được duy trì thường xuyên nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương, nâng cao niềm tự hào, yêu mến và trách nhiệm bảo tồn phát huy của nhân dân địa phương đối với di sản văn hóa của các bậc tiền nhân truyền lại.

Đây là một trong những lễ hội lớn ở Hội An đang được Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An gìn giữ và phát huy, thu hút được sự quan tâm, tham dự của đông đảo người dân Hội An, Đà Nẵng và khách du lịch.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN