Hội An bảo vệ và phát huy di sản văn hóa qua chương trình Giáo dục Di sản học đường

0
2488

              Thành phố Hội An là Di sản Văn hoá Thế giới, là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Nam và của khu vực Miền trung – Tây Nguyên. Hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố có nhiều di tích, bảo tàng thu hút đông đảo du khách, người dân đến tham quan, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên. Với mục tiêu xây dựng Hội An thành Đô thị Sinh thái – Văn hóa – Du lịch phát triển bền vững, việc tuyên truyền, giáo dục về di sản và ý thức bảo vệ di sản là hết sức cần thiết. Để khẳng định vai trò của di sản văn hóa trong việc phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế, trong những năm qua, việc bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Văn hóa luôn được Hội An quan tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trưng bày kết hợp với các hoạt động trình diễn, thực hiện triển lãm lưu động trong và ngoài thành phố, tổ chức các hoạt động khám phá bảo tàng vào thứ bảy hằng tuần thu hút đông đảo các em học sinh, người dân và du khách đến tham quan.

            Nhằm hội nhập và phát triển kinh tế gắn với giữ gìn truyền thống cách mạng quý báu của ông cha, giáo dục Di sản cho thế hệ măng non là việc làm hết sức trọng tâm, cần thiết. Những hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm góp phần để các em thêm tự hào, tin trưởng nhận thức được giá trị hiện tại, truyền thống quý báu của ông cha ta, từ đó hình thành tình yêu thương quê hương, đất nước, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần trong việc phát huy, bảo tồn các giá trị di sản, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Qua những kết quả đạt được, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục – Đào tạo Hội An tiếp tục thực hiện đề án “ Giáo dục Di sản trong học đường”. Với mong muốn hoạt động giáo dục di sản có hiệu quả tốt nhất, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục – Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu dành cho học sinh khối lớp Một với hai chủ đề: “Chúng em khám phá di tích Chùa Cầu”, “Em yêu và bảo vệ di tích Chùa Cầu” và khối lớp Sáu với hai chủ đề: “Lịch sử cách mạng”, “Nghề trồng lúa nước quê em”. Trong năm 2018, Giáo dục di sản trong học đường đã đưa vào giảng dạy thử nghiệm tại 2 trường TH Phù Đổng và THCS Nguyễn Duy Hiệu. Tiết 1, trao đổi tại lớp giúp các em nắm kiến thức về nghề trồng lúa tại Hội An. Tiết 2 cho các em tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng văn hóa Dân gian. Với những kiến thức đã học trong tiết 1, những trải nghiệm thực tế ở tiết 2, các em rất phấn khởi tương tác qua lại với cán bộ Bảo tàng khi đặt ra những câu hỏi.

Học sinh lớp 1 tham gia trải nghiệm tại Chùa Cầu 

           Từ kết quả triển khai thử nghiệm , Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Hội An tiếp tục phối hợp triển khai đề án này cho 11 trường Tiểu học và trung học cơ sở trên toàn địa bàn thành phố trong tháng 1/2019. Các em được tìm hiểu về Chùa Cầu và Bảo tàng Hội An qua việc tương tác giữa cán bộ Bảo tàng và học sinh, các hoạt động trải nghiệm như: ghép tranh, tô màu Chùa Cầu và làm đèn dầu tự tạo để giúp hiểu rõ hơn về di sản ở Hội An. Với những tiết dạy triển khai trên lớp, các em nắm vững kiến thức, kết hợp với đi thực tế được tham gia, trải nghiệm, khi được các cô chú cán bộ Bảo tàng tương tác, các em hiểu rõ hơn vấn đề và trả lời các câu hỏi rất chính xác. Qua đó, cho thấy việc “ lý thuyết đi đôi với thực hành” là một trong những cách tiếp cận, học hỏi mang lại hiệu quả cao. Tại các điểm chùa Cầu và Bảo tàng, các em rất thích thú, háo hức, không những học được những điều hay, bổ ích mà còn được làm việc theo nhóm, rèn luyện các kỹ năng khác như lắng nghe và quan sát. Sau đó, các em có một tiết ôn tập tại lớp, tổng hợp các kiến thức. Tiết học khá sôi nổi khi các em đã được trải nghiệm.

Học sinh lớp 6 tham gia trỉa nghiệm tại Bảo tàng Hội An

           Theo bà Lê Thị Tuấn – Trưởng phòng Bảo tàng, Giáo dục di sản trong học đường đã triển khai hiệu quả trong khối lớp Một và Sáu thu hút gần 1000 em học sinh và giáo viên tham gia. Trung tâm Quản Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Hội An nhân rộng mô hình trong các lớp còn lại, xây dựng bộ tài liệu theo chủ đề của từng lớp.

             Đề án “ Giáo dục Di sản trong học đường” nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử văn hóa, giúp các em nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn, bồi dưỡng tình yêu, thái độ trân trọng giá trị Di sản văn hóa Hội An nói riêng và Di sản văn hóa Thế giới nói chung, góp phần việc thực hiện phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn phát động.

Vi Thảo

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN