ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC DI SẢN TRONG HỌC ĐƯỜNG” Ở HỘI AN

0
1985

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hội An về việc triển khai đề án “Giáo dục di sản trong học đường”, nhóm xây dựng nội dung tài liệu học tập bao gồm chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên của Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu và Trường Tiểu học Phù Đổng cùng với một số cán bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã xây dựng bộ tài liệu dành cho học sinh khối lớp 1 với hai chủ đề: “Chúng em khám phá Chùa Cầu”, “Em yêu và bảo vệ Chùa Cầu” và ba chủ đề dành cho khối lớp 6: “ Em yêu nghề trồng lúa quê em”, “ Một số sáng tạo trong cuộc sống của người xưa” và “Em yêu lịch sử cách mạng quê em”.

Mục tiêu của bộ tài liệu là góp phần thực hiện sâu sắc phong trào “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên phát động và tổ chức theo đúng quy trình.

Giáo dục để học sinh chủ động tìm hiểu và yêu mến di sản Hội An thông qua việc thực hành đa dạng các kỹ năng. Đồng thời thí điểm tạo ra một phương thức mới để nhà trường, ngành giáo dục khai thác một cách hiệu quả nhất các bảo tàng, di tích và các điểm văn hóa-lịch sử ở Hội An.

Qua đó, nâng cao sự hiểu biết về lịch sử-văn hóa Hội An cho đối tượng học sinh, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa Hội An trong tương lai./.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN