Trang phục truyền thống ở Hội An

0
3501

Trang phục, cùng với nếp ăn, nếp ở là những yếu tố thể hiện đậm nét truyền thống văn hóa của một cộng đồng cư dân, nhất là đối với một cộng đồng gồm nhiều lớp, nhiều cội nguồn khác nhau như ở Hội An.

trang phuc

Nơi đây, vốn có cư dân Chàm sinh sống; rồi có người Việt ở phía Bắc vào suốt từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, XIX. Hơn nữa, đây còn là điểm đến định cư ổn định, lâu dài, khá quan trọng của một bộ phận cộng đồng người Hoa và thương nhân Nhật Bản vv… Họ đến với Hội An, đem theo những thói quen sử dụng trang phục của mình, cùng với sự chi phối mạnh mẽ của nhà nước phong kiến để rồi qua nhiều đời, nhiều thời, dần hình thành nên trang phục phù hợp với cảnh quan môi trường, xã hội ở vùng đất mới – Hội An.

Điều này thể hiện phần nào trong những bộ trang phục tiêu biểu của nhóm cư dân người Việt và người Hoa được giới thiệu ở đây.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN