Tag Từ khóa: "nhà cổ"

Chủ đề: nhà cổ

Giới thiệu về Nhà cổ Đức An: Nhà có hướng chính quay về hướng Bắc. Được kết cấu kiểu hình ống, gồm 2 tòa nhà...