Tag Từ khóa: "nghề gốm nam diêu"

Chủ đề: nghề gốm nam diêu

       Tương truyền vào khoảng thế kỷ XVI, XVII những thợ thủ công từ Thanh Hóa, Nghệ - Tĩnh đã đến Thanh...