Tag Từ khóa: "nghề buôn"

Chủ đề: nghề buôn

       Xuất phát từ nhiều yếu tố thuận lợi, vượt lên tâm lý truyền thống “trọng nông - ức thương” của xã...