Tag Từ khóa: "hát bả trạo"

Chủ đề: hát bả trạo

Hát bả trạo là một loại hình diễn xướng dân gian phổ biến của ngư dân Hội An nói riêng, duyên hải miền Trung...