Tag Từ khóa: "bảo tàng"

Chủ đề: bảo tàng

Hát bả trạo là một loại hình diễn xướng dân gian phổ biến của ngư dân Hội An nói riêng, duyên hải miền Trung...

Bài chòi là một trò chơi dân gian lưu hành phổ biến ở Hội An cũng như một số địa phương ở miền Trung....

Nghệ thuật tạo hình dân gian là những tác phẩm mỹ thuật dân gian, ra đời vì mục đích sử dụng thực tế, để...

Nghệ thuật diễn xướng dân gian là một loại hình của văn hóa phi vật thể, giá trị văn hóa của nó được bảo...

Các làng nghề truyền thống là một bộ phận rất quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Hội An. Chúng là kết...

Sinh hoạt dân gian truyền thống là những sắc màu tạo nên bức tranh và sức hấp dẫn của một vùng đất, và đây...