Liên hệ

Chi tiết liên hệ

TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA HỘI AN
* Add: Số 10B Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
* Tel: 0510.3862367/3862946   
* Fax: 0510.3861779
*  E.mail: ttqlbtdt@gmail.com hoặc hoiancmmp@gmail.com

Slogan

Bảo tàng Hội An trân trọng quá khứ – Kết nối hiện tại – Hướng tới tương lai

Appreciating the past – Connecting present – Looking towards the future

Gửi lời nhắn liên lạc

    Họ & Tên (*)

    Email (*)

    Tiêu đề

    Nội dung