Museum artifact preservation techniques

2
4509

Please check the link below:

https://www.nationalww2museum.org/preservation-artifacts

 

 

2 BÌNH LUẬN

    • Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.
      Hiện vật hữu cơ như là gỗ, tre, mây, giấy, da, vải sợi… (dễ phân hủy, trong phân tử có sự hiện diện của nguyên tử cacbon.)
      Hiện vật vô cơ như là kim loại, gốm sứ, đá, thủy tinh, nhựa… (khó phân hủy, trong phân tử không có sự hiện diện của nguyên tử cacbon.)

BÌNH LUẬN