Activity on 15/4/2019

0
741

        On 15/4/2019, 53 children from FLY Culture center of Điện Bàn town came to visit Hoi An Museum for discovering the history and cultural heritage values of Quang Nam and Hoi An.

      Under the guidance of museum staffs, students learned about revolutionary artifacts and stories behind them, discovered the artifacts of Hoi An international trading port before. In addition to supplementing the cultural knowledge, the children also participated in team games, folk games, skill games.  The students also had English conversation time with foreign guests.Năm 2019, cán bộ, nhân viên Phòng Bảo tàng luôn nghiên cứu, tìm hiểu, thay đổi nội dung lẫn hình thức từng ngày, từng hoạt động để phù hợp với từng đối tượng đến tham gia. Qua hoạt động này, giúp các em thêm mạnh dạn, tự tin trước đám đông, hòa đồng với mọi người xung quanh, hình thành những kỹ năng sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tìm hiểu và phát huy các giá trị di tích tại địa phương.

        In 2019, Museum staffs studied and changed the content and form of  each activity to match the age of children. Through this activity, we  help children to be more confident, get along with people around, practice life skills, foster their homeland love, understand and promote local heraitage values.

Vi Thảo

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN