Ánh sáng là nguyên nhân phổ biến gây tổn hại đến hiện vật. Rất nhiều vật liệu nhạy cảm...

Cách đây vừa tròn 90 năm, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chính thức được thành lập. Dấu mốc quan trọng này diễn ra tại...

Trong bảo tàng học, bảo quản hiện vật là sự gìn giữ hiện vật nguyên vẹn, giữ được toàn bộ đặc điểm và tính...

Thực hiện công tác bảo quản hiện vật lưu kho định kì, trong tháng 4/2020 tổ nghiệp vụ phòng Bảo tàng thuộc Trung tâm...

           Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công tác quản lý các Bảo tàng ở...

          Với chủ đề “Sự hình thành các khối dân cư trên Trái Đất”, hoạt động “ Chúng em cùng...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...