Từ thế kỷ XVI, XVII, Hội An là một thương cảng phát triển thịnh vượng, thu hút nhiều...

     Nghề rèn là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời ở Hội An, có vai trò quan trọng trong...

        Hội An là vùng đất tuy nhỏ bé nhưng có bề dày lịch sử và di sản văn hóa đa...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...

Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao năng...

Trên hành trình tham quan Đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới, bên cạnh các điểm tham quan nổi...

Trong ba tuần liên tiếp của tháng 11/2017, cán bộ phòng Bảo tàng Hội An đã phối hợp với trường THCS Nguyễn Duy Hiệu tổ...