Sau hơn một tháng dạy thử nghiệm theo bộ tài liệu Di sản trong học đường tại Hội An dành cho học sinh khối...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...

          Sáng ngày 23/5/2109, cán bộ phòng Bảo tàng - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa...

Trong ba tuần liên tiếp của tháng 11/2017, cán bộ phòng Bảo tàng Hội An đã phối hợp với trường THCS Nguyễn Duy Hiệu tổ...

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hội An về việc triển khai đề án “Giáo dục di sản trong học đường”, nhóm...

            Từ thế kỷ XVI, XVII, Hội An là một thương cảng phát triển thịnh vượng, thu hút nhiều...

          Ngày 15/3/2019, Bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An tại số 46 Nguyễn Thái Học trực thuộc Trung...