Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao năng...

Chúng tôi xin giới thiệu các mối nguy hiểm chung đối với hiện vật và các kỹ thuật cụ thể để bảo quản hàng...

          Với chủ đề “Sự hình thành các khối dân cư trên Trái Đất”, hoạt động “ Chúng em cùng...

             Ánh sáng là nguyên nhân phổ biến gây tổn hại đến hiện vật. Rất nhiều vật liệu nhạy cảm...

          Trưng bày là hoạt động chính của hầu hết các bảo tàng. Bảo quản là một khâu quan trọng cần được cân nhắc...

        Hội An là vùng đất tuy nhỏ bé nhưng có bề dày lịch sử và di sản văn hóa đa...

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hội An về việc triển khai đề án “Giáo dục di sản trong học đường”, nhóm...