Nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh

Nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh

Đồng chí Cao Hồng Lãnh có tên khai sinh là Phan Hải Thâm, Sinh ngày 20.4.1906, tại xã Minh Hương - nay là phường...

Giới thiệu về Nhà cổ Đức An: Nhà có hướng chính quay về hướng Bắc. Được kết cấu kiểu hình ống, gồm 2 tòa nhà...