Nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh

Nhà lưu niệm đồng chí Cao Hồng Lãnh

Giới thiệu về Nhà cổ Đức An: Nhà có hướng chính quay về hướng Bắc. Được kết cấu kiểu hình ống, gồm 2 tòa nhà...

Đồng chí Cao Hồng Lãnh có tên khai sinh là Phan Hải Thâm, Sinh ngày 20.4.1906, tại xã Minh Hương - nay là phường...