* Khu di tích Bãi Ông - Cù Lao Chàm: Nằm ở Bãi Ông - Hòn Lao thuộc cụm đảo Cù Lao Chàm có tọa...

Cùng với Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo thì văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba cái nôi văn minh cổ...