Cùng với Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo thì văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba cái nôi văn minh cổ...

* Khu di tích Bãi Ông - Cù Lao Chàm: Nằm ở Bãi Ông - Hòn Lao thuộc cụm đảo Cù Lao Chàm có tọa...