Từ ngày 09-24/01/2018, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục...

          Với chủ đề “Sự hình thành các khối dân cư trên Trái Đất”, hoạt động “ Chúng em cùng...

              Thành phố Hội An là Di sản Văn hoá Thế giới, là trung tâm du lịch của...

           Nhằm chào mừng ngày Di sản Việt Nam 23-11 và 19 năm ngày Hội An được công nhận là...

            Từ tháng 9/2017, Bảo tàng đưa hoạt động “Chúng em cùng nhau khám phá Bảo tàng” triển khai cho nhóm đối tượng trẻ...

Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2018, trong Phòng trưng bày tại cảng Cù Lao Chàm, các cán bộ của Trung tâm Quản lý Bảo...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...