Chiều ngày 24/5/2021, tại UBND thành phố Hội An, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa...

     Sáng ngày 27/4/2021, 140 em học sinh trường Mẫu giáo Cửa Đại (Hội An) đã đến tham quan Bảo tàng Hội An...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...

          Với chủ đề “Sự hình thành các khối dân cư trên Trái Đất”, hoạt động “ Chúng em cùng...

         Hòa trong không khí tìm về cội nguồn của nhân dân khắp mọi miền cả nước, các em học sinh...

              Thành phố Hội An là Di sản Văn hoá Thế giới, là trung tâm du lịch của...

              Từ ngày 09-24/01/2018, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục...