Nghề rèn là một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời ở Hội An, có vai trò quan trọng trong...

        Hội An là vùng đất tuy nhỏ bé nhưng có bề dày lịch sử và di sản văn hóa đa...

Thực hiện công tác bảo quản hiện vật lưu kho định kì, trong tháng 4/2020 tổ nghiệp vụ phòng Bảo tàng thuộc Trung tâm...

Chúng tôi xin giới thiệu các mối nguy hiểm chung đối với hiện vật và các kỹ thuật cụ thể để bảo quản hàng...

Cách đây vừa tròn 90 năm, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chính thức được thành lập. Dấu mốc quan trọng này diễn ra tại...

           Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công tác quản lý các Bảo tàng ở...

        Nhằm giáo dục cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của cha ông, về di sản văn...