Thành phố Hội An là Di sản Văn hoá Thế giới, là trung tâm du lịch của...

            Từ thế kỷ XVI, XVII, Hội An là một thương cảng phát triển thịnh vượng, thu hút nhiều...

              Từ ngày 09-24/01/2018, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục...

           Nhằm chào mừng ngày Di sản Việt Nam 23-11 và 19 năm ngày Hội An được công nhận là...

Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao năng...

             Ánh sáng là nguyên nhân phổ biến gây tổn hại đến hiện vật. Rất nhiều vật liệu nhạy cảm...

          Trưng bày là hoạt động chính của hầu hết các bảo tàng. Bảo quản là một khâu quan trọng cần được cân nhắc...