Với chủ đề “Sự hình thành các khối dân cư trên Trái Đất”, hoạt động “ Chúng em cùng...

          Sáng ngày 23/5/2109, cán bộ phòng Bảo tàng - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa...

          Ngày 15/3/2019, Bảo tàng Nghề y truyền thống Hội An tại số 46 Nguyễn Thái Học trực thuộc Trung...

            Từ thế kỷ XVI, XVII, Hội An là một thương cảng phát triển thịnh vượng, thu hút nhiều...

Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nâng cao năng...

             Ánh sáng là nguyên nhân phổ biến gây tổn hại đến hiện vật. Rất nhiều vật liệu nhạy cảm...

          Trưng bày là hoạt động chính của hầu hết các bảo tàng. Bảo quản là một khâu quan trọng cần được cân nhắc...