Hòa trong không khí tìm về cội nguồn của nhân dân khắp mọi miền cả nước, các em học sinh...

              Thành phố Hội An là Di sản Văn hoá Thế giới, là trung tâm du lịch của...

              Từ ngày 09-24/01/2018, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa và Phòng Giáo dục...

           Nhằm chào mừng ngày Di sản Việt Nam 23-11 và 19 năm ngày Hội An được công nhận là...

Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2018, trong Phòng trưng bày tại cảng Cù Lao Chàm, các cán bộ của Trung tâm Quản lý Bảo...

            Từ tháng 9/2017, Bảo tàng đưa hoạt động “Chúng em cùng nhau khám phá Bảo tàng” triển khai cho nhóm đối tượng trẻ...